Desktop verzija


08.11.2019 u 18:55
NOVA ARHEOLOšKA ISTRAžIVANJA DUBROVAčKIH MUZEJA POTVRDILA:
Kukova peć u Brsečinama korištena tijekom 7 tisuća godina!
kukova_pec_arheoloska_istrazivanja05
kukova_pec_arheoloska_istrazivanja06
kukova_pec_arheoloska_istrazivanja07
kukova_pec_arheoloska_istrazivanja08
kukova_pec_arheoloska_istrazivanja04
kukova_pec_arheoloska_istrazivanja03
kukova_pec_arheoloska_istrazivanja01
kukova_pec_arheoloska_istrazivanja09
kukova_pec_arheoloska_istrazivanja02