Desktop verzija


14.03.2019 u 14:13
SRĐEVCI: Ministarstvo državne imovine može i mora interese građana staviti na prvo mjesto
SRĐEVCI: Ministarstvo državne imovine može i mora interese građana staviti na prvo mjesto

KLGB Srđ je Grad, uputio javni dopis ministru državne imovine Goranu Mariću u kojem navode razloge za poništenje Javnog poziva za prodaju čest. zem. 688/1 u Zatonu i traže da Ministarstvo državne imovine RH pokaže da su mu interesi građana na prvom mjestu te navedenu česticu preda u vlasništvo Grada Dubrovnika, kako bi se na njoj mogao napraviti adekvatan prilazni put naselju,a  na korist svih Zatonjana. Dopis koji su Srđevci poslali ministru prenosimo u cijelosti.

Dopis Ministru Mariću:

MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE RH

Ulica Ivana Dežmana 10. 10000 Zagreb

n/p Goran Marić, ministar

Poštovani ministre,

Ministarstvo državne imovine RH na svojim internetskim stranicama objavilo je temeljem odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18): „Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 2/19“, gdje je jedna od ponuđenih nekretnina Građevinsko zemljište u Zatonu kraj Dubrovnika, ukupne površine 921 m2 i koja u naravi čini čest. zem. 688/1, upisane u z.k.ul. 4455, k.o. Zaton, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Dubrovnik. Rok za podnošenje ponuda je 18. ožujka 2019. do 10 sati.

Uvidom u z.k. izvadak za navedenu čest. zem. 688/1, na dan 14.03.2019. vidljivo je da je došlo do promjene glede površine čest. zem. i da ona koja je bila predmet Javnog poziva – 921 m2 danas ima površinu od 872 m2. Do ove je promjene došlo temeljem rješenja br. 932-07/2019-10/12, no sadržaj istog nije nam poznat.

Ovim se, smatramo, prekršio formalni uvjet valjanosti ovog dijela Javnog poziva, te Vas pozivamo na njegovo poništenje.

Osim ovog formalnog uvjeta, htjeli bismo Vas upoznati s činjenicom da je je još 25. studenog 2013. godine Državni ured za upravljanje državnom imovinom RH (klasa: 940-06/13-10/525, ur.broj: 536-01/11-2013-1/IN od 25. studeni 2013.) u svojem odgovoru na predstavku građana Zatona Velikog u kojoj su oni tražili da se navedena čestica prebaci u vlasništvo Grada Dubrovnika, kako bi se izgradila treća traka za skretanje i parkiralište, službeno odgovorio: „… obavještavamo vas da je jedina pristigla ponuda Odlukom predstojnika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom odbijena, te da je zahtjev Grada Dubrovnika za prijenos u vlasništvo dijela navedenih nekretnina u postupku rješavanja“. Očigledno da navedeni postupak nije bio dovršen, no, po kojoj je onda osnovi bio obustavljen.

U svakom slučaju, obzirom na veliki interes lokalne zajednice da se ova nekretnina preda u vlasništvo Grada Dubrovnika kako bi bila uređena za potrebe građana, smatramo da Ministarstvo državne imovine RH može i mora pokazati da su mu interesi građana za javno dobro uvijek na prvom mjestu.

S poštovanjem,

KLGB Srđ je Grad


dubrovniknet team